• da
    • en
    • de

Afbestillingsbetingelser

Betingelser for afbestilling på Helsingør Vandrerhjem

Afbestilling

Afbestilling skal foretages skriftligt. Gerne via mail til helsingor@danhostel.dk

Bookinger foretaget gennem andre platforme (eks.booking.com) end Danhostel.dk (vores egen), skal afbestilles direkte hos forhandleren.

For Familier/enkelte

Der skal før ankomst erlægges forudbetalt leje svarende til første nats ophold.

Forudbetalt leje skal indbetales senest 30 dage før ankomst.

Er ankomsten indenfor 30 dage fra bookingen er foretaget, skal forudbetalt leje falde indenfor 24 timer efter reservationen er foretaget.

Reservationer kan frit afbestilles og/eller ændres indenfor 24 timer fra bestillingstidspunktet. Herefter er ovenstående gældende.

Reservationer/booking som ikke rettidigt betalt, kan frit annulleres uden yderligere varsel

Link og detaljer vedr.betaling findes i den fremsendte bookingbekræftelse.

Regler for afbestilling gennem andre portaler end vores egen (Danhostel.dk) som eks. Booking.com er ikke nødvendigvis magen til disse, og skal ses på den pågældende hjemmeside.

 

 

FOR GRUPPER, LEJRSKOLER, KURSER OG MØDER

(Hermed forstås typisk arrangementer, som er planlagt i forvejen med et særskilt program, hvori deltager 10 personer eller derover)

 

Før opholdet

Booking betragtes som gennemført når vi har behandlet forespørgslen og kunden har accepteret – mundtligt eller skriftligt!

Vær OBS på at der IKKE skal et færdigt tilbud til før at nedenstående er gældende. Priserne på hjemmesiden er til hver en tid gældende (med forbehold for fejl).

Vi har flere gange været udsat for at kunder har ændret forhold således at en endelig regning ikke kan fremsendes før efter opholdet. – En bekræftelse er gældende uanset om total pris er kendt eller ej!

Afbestilling/rettelser SKAL foretages skriftligt og rettidigt– gerne på mail – og modtagelse skal bekræftes før vi anerkender afbestillingen

 

Indtil 4 mdr. før ankomstdatoen: Arrangementet kan frit afbestilles helt eller delvist. Forudbetalt leje bliver ikke refunderet.

I tilfælde af for sen afbestilling har vandrerhjemmet krav på erstatning. Erstatningen udgør 100% af prisen. evt. forudbetalt leje bliver ikke refunderet.

Ved afbestilling 30 dage eller senere før ankomstdatoen udgør erstatningen 100 %. Forudbetalt leje refunderes ikke.

Mindre justeringer i deltagerantallet (maksimum 10 %) kan foretages indtil 14 dage før ankomst; herefter er antallet bindende for alle ydelser.

I tilfælde af for sen ankomst, skal de ikke-leverede ydelser betales med det fulde beløb.

Ved større ændringer i kontraktens indhold (dvs. ændringer på mere end 50 % af kontraktsummen) op til 45 dage før ankomst (eller anden aftalt afbestillingsfrist) har DANHOSTEL Helsingør Vandrerhjem ret til at annullere kontrakten.

 

FOR BRYLLUPPER OG FESTARRANGEMENTER

Ved bestilling/booking af bryllup og festearrangementer vil reservationsgebyr  IKKE blive tilbagebetalt ved aflysning!

 Booking betragtes først som gennemført når vi har behandlet forespørgslen og fremsendt tilbud i overensstemmelse med vores priser på denne hjemmeside.

Indtil 4 mdr. før ankomstdatoen: Arrangementet kan frit afbestilles helt eller delvist. Forudbetalt leje bliver ikke refunderet.

I tilfælde af for sen afbestilling har vandrerhjemmet krav på erstatning. Erstatningen udgør 100% af prisen pr. afbestilt person. evt. forudbetalt leje bliver ikke refunderet.

 

Ved afbestilling 30 dage eller senere før ankomstdatoen udgør erstatningen 100 %. Forudbetalt leje refunderes ikke.

 

Mindre justeringer i deltagerantallet (maksimum 10 %) kan foretages indtil 14 dage før ankomst; herefter er antallet bindende for alle ydelser.

I tilfælde af for sen ankomst, skal de ikke-leverede ydelser betales med det fulde beløb.

 

Ved større ændringer i kontraktens indhold (dvs. ændringer på mere end 50 % af kontraktsummen) op til 45 dage før ankomst (eller anden aftalt afbestillingsfrist) har DANHOSTEL Helsingør Vandrerhjem ret til at annullere kontrakten.

 

I er som arrangører ansvarlige for evt.mangler og skader på vandrerhjemmet eller vandrerhjemmets udstyr.

Der vil ved afrejse, og endelig afregning, foretages gennemgang af de udlejede lokaler/effekter og evt.mangler/defekter pålæggees kunden 100%.

 

Under opholdet

 

Ved afbrydelse af opholdet betales der for hele arrangementet

Ved evt. skade på vandrerhjemmets effekter, hæfter den gruppeansvarlige for omkostninger ved udbedring af skaden.

 

Forudbetalt leje/reservationsgebyr

Vandrerhjemmet forbeholder sig ret til, til hver en tid at opkræve/pålægge kunden et Reservationsgebyr som fratrækkes den endelige regning, os som IKKE refunderes ved eventuel afbestilling, selvom den er rettidig.

 

Kontrakt binding

 

Vi betragter disse betingelser som gældende ved alle former for bookninger/ reservationer . Vi betragter en booking som værende gældende.

Force Majeure

I tilfælde af Force majeure henholder vi os til den gældende danske lovgivning som fritager en eller begge parter fra kontrakten ved en ekstraordinær situation, som parterne ikke har kontrol over. En sådan situation kunne eksempelvis være krig, strejke eller en naturkatastrofe, som umuliggør at kontrakten bliver udført.

Tilbagebetaling

Såfremt rekvirenten har krav på tilbagebetaling, vil dette kunne forventes effektueret senest 7 bankdage senere.

Helsingør Vandrerhjem kan pålægge gæsten op til kr.200.- i administrationsgebyr for bankoverførsler/tilbagebetalinger.